Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Umetnost zvuka kao umetničko-naučna praksa

Tokom juna realizovana je treća po redu radionica za polaznike Nelt edukativnog programa.

27 Jun

Datum

Ponedeljak, 27. jun

Vreme

18h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Zatvoreni događaj

O radionici

Tokom juna realizovana je treća po redu radionica za polaznike Nelt edukativnog programa. Radionicu pod nazivom Umetnost zvuka kao umetničko-naučna praksa vodila je Branislava Stefanović, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.

Radionica je je realizovana u okviru Sobe 64 – Laboratorije za doživljaj zvuka koju je u okviru Fakulteta dramskih umetnosti pokrenula prof. Stefanović, sa idejom da se kreira prostor u kome se savremena naučna i tehnološka dostignuća susreću sa savremenim umetničkim istraživanjem i eksperimentom u oblasti zvuka.

Kroz niz praktičnih vežbi i primera, polaznici programa su dobili uvid u proces rada i metodologiju koja se primenjuje u okviru Sobe 64.

Kompanija NELT od aprila 2016. do marta 2017. godine organizuje drugi ciklus svog NELT Edukatvnog programa namenjenog studentima, u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB. Cilj je da učesnici kroz timski rad steknu praktične veštine iz domena dizajna i novih medija, kao i da se inspirišu i osnaže u težnjama da svoje ideje pretvore u realne projekte, čiji dalji razvoj kompanija NELT može potencijalno podržati.

*Autor fotografija: Nemanja Knežević / www.nk.rs

Predavač

Branislava Stefanović

Reditelj

Pozorišni, video i audio reditelj, i redovni profesor na predmetu Režija zvuka, na Katedri za pozorišnu i radio režiju Fakulteta dramskih umetnosti. Profesorka Stefanović je osnivač i rukovodilac "Sobe 64"- Laboratorije za doživljaj zvuka, koja je napravljena sa idejom da se kreira prostor u kome se savremena naučna i tehnološka dostignuća susreću sa savremenim umetničkim istraživanjem i eksperimentom u oblasti zvuka. Osnivač je i studentske nagrade Radio Beograda za kreativni doprinos radio-režiji, koja od 2008. godine nosi ime Nede Depolo.