Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
27 Februar 2023

UPGRADE IN PROGRESS: Program poslovnog mentorstva za “creative-tech” studije i MSP

Asocijacija industrije video igara Srbije (SGA) u saradnji sa Nova Iskra Studiom, najavljuje posebnu vrstu programa poslovnog mentorstva, koje je namenjeno kreativnim studijima i kompanijama iz domena gejminga i creative-tech oblasti, sa ciljem da im se pruži stručna podrška koja će omogućiti njihov dalji poslovni razvoj, i “prelazak na sledeći nivo” rasta.
Program se realizuje okviru programa superklastera Creative Tech Serbia i za učešće se mogu prijaviti kreativni studiji i mala i srednja preduzeća iz Srbije sa 5 do 30 zaposlenih.
Na bazi analize koja će biti izrađena na osnovu pristiglih prijava, do šest malih ili srednjih kompanija iz sektora moći će da dobije mentorsku i konsultantsku podršku na nivou poslovnog razvoja, u periodu od marta do juna meseca ove godine. Ono što je specifično je da će odabranih šest kompanija dobiti podršku skrojenu prema svojim konkretnim potrebama.
Od 27. februara do 10. marta otvoren je poziv za prijavljivanje, putem ONLINE UPITNIKA.

Izabrane kompanije će od polovine marta biti spojene sa relevantnim ekspertima iz mreža ICT Huba, Nove Iskre, Swiss EP programa podrške i drugim relevantnim partnerima i ekspertima, sa kojima će blisko sarađivati na unapređivanju svojih poslovnih procesa.

Više informacija na linku.