Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Uvod u generativni dizajn

Vladimir Mitrović će nas upoznati sa procesom stvaranja generativne grafike i generativnih sistema uopšte, kao i sa glavnim metodologijama i digitalnim alatima koji se koriste u ovoj oblasti.

8 Feb

Datum

Četvrtak, 8. februar

Predavač

Vladimir Mitrović

Vreme

18h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

slobodan!

O predavanju

U okviru kursa Generativni dizajn, Vladimir Mitrović će u četvrtak, 8. februara održati uvodno predavanje koje je otvoreno za javnost, a za učesnike kursa je obavezan termin. Kroz predavanje Uvod u generativni dizajn, Vladimir će nas upoznati sa procesom stvaranja generativne grafike i generativnih sistema uopšte, kao i sa glavnim metodologijama i digitalnim alatima koji se koriste u ovoj oblasti.

Generativni dizajn podrazumeva korišćenje programskog koda, algoritama sa određenim parametrima unutar dizajnerskog procesa. Kod generativnog pristupa, dizajner ne radi direktno na finalnom proizvodu (slici, grafici, modelu…), već na sistemu koji će do njega dovesti. Generativni proces svoju primenu ima u umetnosti, arhitekturi, 3D modeliranju, dizajnu proizvoda, kao i dizajnu vizuelnih komunikacija.

 

Svoju primenu generativni dizajn nalazi u širem području vizuelnih komunikacija – od klasičnih zadataka grafičkog dizajna, sve do generisanja naprednih infografika.

Najveća prednost ovog pristupa leži upravo u broju iteracija koje je moguće proizvesti u relativno kratkom roku, kao i lakoj obradi velike količine podataka. Vizuelizacija podataka za koju bi dizajner potrošio ceo dan može biti gotova u roku od nekoliko sekundi. Kod vizuelnih identiteta, u nekoliko minuta može nastati na hiljade varijacija istog logotipa. Vizuali se mogu prilagođavati različitim medijima uz promenu nekoliko ulaznih parametara.

Predavanje Uvod u generativni dizajn će se održati u Novoj Iskri u četvrtak, 8. februara u 18 h. Ulaz je Slobodan! Više informacija o kursu Generativni dizajn i načinu prijavljivanja pogledajte na www.novaiskra.com/generativni-dizajn.

Realizaciju predavanja podržala je Razvojna agencija Srbije (RAS).

Predavač

Vladimir Mitrović

Softverski inženjer i sistemski dizajner

Vladimir Mitrović je softverski inženjer i sistemski dizajner iz Beograda. Glavne oblasti interesovanja su mu generativni dizajn, kompjuterska grafika i interaktivni sistemi. Vidi sebe kao neobičan spoj klasično školovanog softverskog inženjera i ljubitelja vizuelnog. Voli svoj zanat i ne planira da se penzioniše. Diplomirao je na ETF-u u Beogradu, a tokom profesionalne karijere je radio za Apple, Virgin America, Nordeus i druge "velike zverke".