Od inkubatora do Belinija

Predavanje Prof. dr. Vladimir Tomašević, osnivača Fakulteta za inženjerski menadžment.

18 Jun

Četvrtak, 18. Jun

17:30h