Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Youth Media Hub: Savladaj timsku kulturu!

Nova Iskra u partnerstvu sa organizacijom Intera iz Mostara organizuje onlajn radionicu na temu timske kulture u okviru projekta Youth Media Hub, kao deo Zajedničkog regionalnog programa Dijalog za budućnost.

26 Nov

Datum

Četvrtak, 26. novembar

Predavač

Nana Radenković

Vreme

17h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

ONLINE

Ulaz

Besplatno uz prijavu

O radionici

Radionicu će voditi Nana Radenković, suosnovačica Nove Iskre i kreatorka sprecijalnih obrazovnih programa za mlade namenjenih savladavanju veština za lično i profesionalno unapređenje.

Mnogi od nas su često bili u situacijama u kojima rad u timovima postane naporan, neefikasan i frustrirajući. Radionica će otkriti moguće razloge za to, i predstaviti praktična rešenja i predloge za kreiranje i održavanje dobre timske dinamike i kulture. Prikazaćemo primere koji pokazuju da timovi mogu brže, lakše i efikasnije da uočavaju probleme i izazove, ali i da pruže bolja rešenja i strategije za unapređenje procesa rada kako u umetničkim kolektivima, tako i u društveno angažovanim inicijativama i preduzetničkim poduhvatima. Nana će na sesiji ukazati na to koje specifične veštine treba da unapredimo kako bismo postali produktivan deo uspešnog multidisciplinarnog tima, koji bi trebalo da prepozna, artikuliše i definiše izazove i probleme, ali i da preuzme aktivnu ulogu u njihovom rešavanju.

Zainteresovani za učešće u radionici se mogu prijaviti putem ovog linka.

Youth Media Hub je partnerski projekat kreativnog haba Nova Iskra iz Beograda i organizacije INTERA Tehnološkog Parka iz Mostara, a namenjen je mladima od 16 do 23 godine.

Projekat se realizuje u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: Unapređenje dijaloga i društvene kohezije u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Republici Srbiji i između njih” koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Predavač

Nana Radenkovic

Nana Radenković

Edukator i mentor u domenu preduzetništva

Jedan od suosnivača Nova Iskre, gde je od samog početka aktivno angažovana na izradi specijalno dizajniranih edukativnih programa za širu zajednicu našeg haba i šire javnosti. Nana je posvećena stvaranju posebnih obrazovnih programa s ciljem da mladima koji su u procesu iztraživanja, kao i preduzetnicima koji su na početku razvoja svog biznisa obezbedi okvir za savladavanje veština i lično i profesionalno unapređenje koja su neophodna kako bi uspeli da se prilagodimo promjenljivom tržištu rada, kao i izazovima ekonomskih i društvenih okolnosti, ne samo na lokalnom, već i na globalnom nivou.

Istoričar umetnosti, menadžer u kulturi, edukator i inicijator projekta za decu KidsPatch i suosnivač Nove Iskre, prvog kreativng haba na Balkanu. Bila je deo brojnih institucija i projekata u kulturi kako u Srbiji tako i u regionu, Evropi i Sjedinjenim američkim državama. Profesionalni angažman realizovala je u institucijama od državnog značaja poput Muzeja savremene umetnosti i Filmskog centra Srbije, a bila je i deo brojnih građanskih inicijativa, kao što je na primer Centar za kulturnu dekontaminaciju. Istovremeno bila je saradnik, urednik i menadžer programa na raznim festivalima i bijenalima kao što su: Dis-patch festival, Mikser festival, Bijenale američkih kultura i mnogih drugih. Predavač je na smeru Digitalni marketing na Fakultetu za medije i komunikaciju i deo je mentorske platforme Kreativno mentorstvo.