Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Zajednička dobra i društvena reprodukcija

Razgovor o mogućnostima konceptualizacije i uspostavljanja drugačije ekonomije koja ne počiva na ekstraktivnim mehanizmima i tržišnim principima karakterističnim za kapitalizam, već na ideji zajedničkog dobra.

29 Mar

Datum

Petak, 29. mart

Vreme

18h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Zatvoren događaj

O prezentaciji

Kroz pregled i analizu institucija i načina kojima se u postojećem ekonomskom sistemu obezbedjuje ljudska i društvena reprodukcija (svojina, proizvodnja, razmena, potrošnja, rad itd.) predavanje otvara potencijalne drugačije putanje za njihovo ostvarivanje.

 

Predavanje je predstavilo aktivnosti i načine funkcionisanja platforme zajedničko.org čija misija je da doprinese izgradnji pravednog, ravnopravnog i solidarnog društva utemeljenog na praksama demokratskog učešća i kontrole, participativnog upravljanja, zadružnog, javnog i društvenog vlasništva, te ekonomske aktivnosti koja je zasnovana na načelima samoorganizacije, saradnje i solidarnosti.

Kompanija NELT organizuje četvrti ciklus NELT edukativnog programa namenjenog studentima, u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB. U okviru četvrtog ciklusa NEP-a, 27 odabranih studenata imaće priliku da razvijaju praktične veštine iz domena kreativnosti i preduzetništva, kao i da prošire svoje vidike u pogledu kritičkog mišljenja, timskog rada i razvoja projekata, polaznici će proći kroz jedinstveno iskustvo saradnje i saznanja, koje se ove godine odvija pod sloganom DRUGA STRANA ZNANJA!

Predavači

Jovana Timotijevic

Jovana Timotijević

Zajedničko.org

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Nakon što je stekla zvanje mastera na Studijama roda, na Fakultetu političkih nauka nastavila je sa doktorskim studijama. Njena teorijska istraživanja i aktivistički rad presecaju savremenu političku teoriju, feminističku kvir teoriju i urbane kritičke studije. Deo je tima Institituta za urbane politike (Ministarstvo prostora) i jedna od osnivačica Platforme za teoriju i praksu društvenih dobara.

Aleksandra Savanović

Istraživačica/Projektna menadžerka

Diplomirala je međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a zvanje mastera stekla na Institutu za sociologiju Freie Univerzitetu u Berlinu. Bavi se temama na preseku između politike, ekonomije i tehnologije, pre svega digitalnom transformacijom i budućnošću rada, političkom ekonomijom interneta, i konceptom zajedničkih dobara (commons). Radila je kao projektna menadžerka u Novoj Iskri, jedna je od urednica magazina Zent i jedna od osnivačica i članica Platforme za teoriju i praksu društvenih dobara