Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Aleksandra Savanović

Istraživačica/Projektna menadžerka

Diplomirala je međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a zvanje mastera stekla na Institutu za sociologiju Freie Univerzitetu u Berlinu. Bavi se temama na preseku između politike, ekonomije i tehnologije, pre svega digitalnom transformacijom i budućnošću rada, političkom ekonomijom interneta, i konceptom zajedničkih dobara (commons). Radila je kao projektna menadžerka u Novoj Iskri, jedna je od urednica magazina Zent i jedna od osnivačica i članica Platforme za teoriju i praksu društvenih dobara