Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Zelene transformacije grada – od betona do bašte

Predavanje na temu zelene transformacije grada predstaviće Sabina Kerić.

27 Oct

Datum

Četvrtak, 27. oktobar

Predavač

Sabina Kerić

Vreme

18h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Ulaz je slobodan!

O predavanju

Treće po nizu predavanje u okviru programa “ODRŽIVI KONCEPTI ZA ŽIVOT I RAD” će biti na temu  Zelene transformacije grada – od betona do bašte, i predstaviće ga Sabina Kerić, jedna od inicijatora Beogradskog festivala cveća.

Program “ODRŽIVI KONCEPTI ZA ŽIVOT I RAD” ima za cilj da stvori poseban prostor za eksperimentisanje, razmišljanje i primenu ideja vezanih za održivi razvoj i zelenu ekonomiju. Program će podsticati razmenu znanja i dinamičniju interakciju između stručnjaka, aktivista i drugih aktera koji razvijaju, ali i primenjuju održive koncepte kada je u pitanju odgovoran odnos prema očuvanju energije, korišćenju prirodnih resursa, proizvodnji hrane i upravljanja otpadom, sa posebnim osvrtom na one koji mogu da poboljšaju život i rad u urbanim i ruralnim sredinama.

Predavanje na temu Zelene transformacije grada – od betona do bašte ima za cilj da predstavi fenomen urbanog baštovanstva i agrokulture kao metoda za podizanje kvaliteta života u gradu.

Predavanje će pojasniti na koji način zelene transformacije grada utiču na okolinu i njegove stanovnike, ali i pružiti praktične savete kada je u pitanju mogućnost uzgajanje jestivog ili ukrasnog vrta u urbanom okruženju.

Predavač

Sabina Keric

Sabina Kerić

Osnivačica udruženja Ekonaut

Osnivačica i predsednica ekosocijalnog preduzeća Ekonaut, aktivna je na projektima koji razvijaju standarde urbane ekologije zasnovane na principima održivosti i participativnosti u procesu urbanog planiranja i dizajna. Istražuje rešenja koja poboljšavaju javni prostor i koriste zajednička dobra kao mesta za kulturu i igru, i bavi se popularizacijom profesija u domenu zelene ekonomije. Pokretač je i učesnik projekata za aktivaciju javnih prostora kroz organizovanje radnih akcija, kulturnih događaja i kampanja. Dugogodišnja aktivistkinja u domenu urbanog baštovastva, jedan je od osnivača prve beogradske baštenske zajednice -  Baštalište i pokretač Inicijative za gradske baštenske zajednice.

Saradnica je Nove Iskre na projektu Zelena laboratorija i BeeConnected. Kroz svoje delovanje sarađuje sa aktivistima i organizacijama ekološkog pokreta, obrazovnim institucijama, društveno-odgovornim kompanijama, medijima, državnim institucijama, pojedincima i preduzećima iz domena pejzažne arhitekture, dizajna, arhitekture i urbanizma.  Značajni projekti: Beogradski festival cveća, Zeleni transformator, Urbani džepovi Beograda, Naš Grad Naša scena, Mreža održivih rasadnika Srbije.