Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

IDEJA-LOGIJA

U toku juna realizovana je druga po redu radionica za polaznike Nelt edukativnog programa.

17 Jun

Datum

Petak, 17. jun

Vreme

13h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Zatvoreni događaj

O predavanju

U toku juna realizovana je druga po redu radionica za polaznike Nelt edukativnog programa. Radionicu pod nazivom IDEJA-LOGIJA ili Šta se sve krije iza dobrog projekta vodile su Nana Radenković (Nova Iskra) i Milica Pekić (G12HUB)

Kroz niz praktičnih vežbi i primera, radionica je ukazala na najvažnije aspekte koji se tiču procesa kreiranja ideje, njenog uobličavanja i pripreme za projektnu razradu. Pored toga, učesnici su imali priliku da savladaju veštine neophodne za kvalitetan kolaborativni rad, ali i da steknu uvide u organizaciju projektne strategije, promocije i komunikacije projekata iz različitih domena. Ideja ove radionice bila je da pruži osnov za projektni mentorski proces koji će trajati tokom čitavog godišnjeg ciklusa Nelt edukativnog programa.

Voditeljke radionice, koje su istovremeno i mentorke NEP-a, imaju višegodišnje iskustvo u polju edukacije, organizacije, produkcije, umrežavanja, fandrejzinga i programskog uobličavanja brojnih projekata i festivala iz domena savremene umetnosti i kulture. Radionica je realizovana 4. i 17. juna u prostoru Nove Iskre.

Kompanija NELT od aprila 2016. do marta 2017. godine organizuje drugi ciklus svog NELT Edukatvnog programa namenjenog studentima, u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB. Cilj je da učesnici kroz timski rad steknu praktične veštine iz domena dizajna i novih medija, kao i da se inspirišu i osnaže u težnjama da svoje ideje pretvore u realne projekte, čiji dalji razvoj kompanija NELT može potencijalno podržati.

*Autor fotografija: Nemanja Knežević / www.nk.rs

Predavači

Nana Radenković

Menadžer u kulturi

Istoričar umetnosti, menadžer u kulturi, edukator i inicijator projekta za decu KidsPatch i suosnivač Nove Iskre, prvog kreativng haba na Balkanu. Bila je deo brojnih institucija i projekata u kulturi kako u Srbiji tako i u regionu, Evropi i Sjedinjenim američkim državama. Profesionalni angažman realizovala je u institucijama od državnog značaja poput Muzeja savremene umetnosti i Filmskog centra Srbije, a bila je i deo brojnih građanskih inicijativa, kao što je na primer Centar za kulturnu dekontaminaciju. Istovremeno bila je saradnik, urednik i menadžer programa na raznim festivalima i bijenalima kao što su: Dis-patch festival, Mikser festival, Bijenale američkih kultura i mnogih drugih. Predavala je Kulturni menadžment na Fakultetu za medije i komunikaciju i deo je mentorske platforme Kreativno mentorstvo.

Milica Pekić

Kustos

Milica Pekić, istoričarka  umetnosti i kustos iz Beograda. Trenutno je na doktorskim studijama katedre za Modernu umetnost Filozofskog fakulteta u Beogradu. Suosnivač je KIOSK platforme za savremenu umetnost, a od 2002 do danas aktivno učestvuje u kreiranju, razvoju i realizaciji projekata platforme. Kustos galerije O3ONE u Beogradu od 2004 do 2007. Kao kustos učestvovala je u brojnim projektima na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Završila međunarodni program "Evropska diploma za kulturni menadžment", kao i program Vlade SAD-a pod nazivom "Kulturni menadžment u SAD-u". Od 2013. godine radi i kao programski direktor Galerije12HUB u Beogradu. Jedna je od osnivača Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije a trenutno je i na poziciji predsednice Upravnog odbora regionalne platforme za kulturu KOOPERATIVA. Njeni radovi i eseji objavljeni su u brojnim časopisima, publikacijama i katalozima.