Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

IDEJA-LOGIJA

U toku juna realizovana je druga po redu radionica za polaznike Nelt edukativnog programa.

17 Jun

Datum

Petak, 17. jun

Vreme

13h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Zatvoreni događaj

O predavanju

U toku juna realizovana je druga po redu radionica za polaznike Nelt edukativnog programa. Radionicu pod nazivom IDEJA-LOGIJA ili Šta se sve krije iza dobrog projekta vodile su Nana Radenković (Nova Iskra) i Milica Pekić (G12HUB)

Kroz niz praktičnih vežbi i primera, radionica je ukazala na najvažnije aspekte koji se tiču procesa kreiranja ideje, njenog uobličavanja i pripreme za projektnu razradu. Pored toga, učesnici su imali priliku da savladaju veštine neophodne za kvalitetan kolaborativni rad, ali i da steknu uvide u organizaciju projektne strategije, promocije i komunikacije projekata iz različitih domena. Ideja ove radionice bila je da pruži osnov za projektni mentorski proces koji će trajati tokom čitavog godišnjeg ciklusa Nelt edukativnog programa.

Voditeljke radionice, koje su istovremeno i mentorke NEP-a, imaju višegodišnje iskustvo u polju edukacije, organizacije, produkcije, umrežavanja, fandrejzinga i programskog uobličavanja brojnih projekata i festivala iz domena savremene umetnosti i kulture. Radionica je realizovana 4. i 17. juna u prostoru Nove Iskre.

Kompanija NELT od aprila 2016. do marta 2017. godine organizuje drugi ciklus svog NELT Edukatvnog programa namenjenog studentima, u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB. Cilj je da učesnici kroz timski rad steknu praktične veštine iz domena dizajna i novih medija, kao i da se inspirišu i osnaže u težnjama da svoje ideje pretvore u realne projekte, čiji dalji razvoj kompanija NELT može potencijalno podržati.

*Autor fotografija: Nemanja Knežević / www.nk.rs

Predavači

Nana Radenkovic

Nana Radenković

Suosnivačica Nove Iskre, menadžerka edukacije

Dizajnira i sprovodi mentorske programe, obuke i radionice za mlade, profesionalce, organizacije i kompanije zainteresovane za transformaciju svog poslovanja, kao i za poboljšanje ukupnog iskustva saradnje i inoviranja. Magistrirala je Menadžment u kulturi, interkulturalizam i medijaciju na Balkanu na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, sa velikim iskustvom rada u privatnom, javnom i civilnom sektoru. Članica je Savetodavnog odbora Kreativnog mentorstva, a trenutno podržava brojne startapove i timove kroz unapređenje njihovih veština saradnje i timske kulture u programima kao što su: Raising Starts, Smart Start, D inkubator, Ninja Accelerator, Playing Narratives, Upgrade, Serbia Innovates, Preduzmi ideju i slično. Bila je profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije i mentorka u Nelt edukativnom programu.

Milica Pekic

Milica Pekić

Istoričarka umetnosti i kustos

Istoričarka umetnosti i kustos iz Beograda. Doktorirala je 2018. godine na Odseku za istoriju moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U svom istraživanju bavi se politikama konfrontacije u umetničkim praksama, avangardama druge polovine 20. veka, potencijalom institucionalne transformacije i novim modelima zajedničkog upravljanja javnim resursima kulture.
Suosnivač je KIOSK platforme za savremenu umetnost, a od 2003. do danas aktivno učestvuje u stvaranju, razvoju i kustoskim projektima platforme. Kustos galerije O3ONE u Beogradu od 2004. do 2007 i kustos Galerije12HUB od 2013. Kao kustos učestvovala je u brojnim projektima na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Njeni radovi i eseji objavljeni su u brojnim časopisima, publikacijama i katalozima. Jedna je od osnivača Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije i članica je Upravnog odbora Regionalne platforme za kulturu KOOPERATIVA.