Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
Borko Jovanovic

Borko Jovanović

Menadžer i inovator

Sa ogromnim menadžerskim iskustvom u raznim telekom kompanijama, naročito u vezi sa M&A,upscaling, turnaround i downsing u domenu ICT industrije. Osnivač je Polyhedra FabLaba u Beogradu koji je fokusiran na kreiranje specifičnih uslova i ekosistema za preduzetnike, inovatore i dizajnere da materijalizuju svoje ideje u prototipe i proizvode.