Praktične veštine

Za polaznike Nelt edukativnog programa, organizovan je niz studijskih poseta, prezentacija i radionica iz domena “praktičnih kreativnih veština”