Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
21 Februar 2023

Bricks Made of Words – Lokacija Kipar

20 -24. februar, Tehnološki Univerzitet Kipar

Peti po redu događaj na projektu Bricks Made of Words posvećen je mehanizmima kreiranja omladinskih politika EU. Učesnici i učesnice će imati strukturirane debate o temama kao što su migracije i ljudska prava, zapošljavanje mladih i evroskepticizam.

Kroz osnaživanje u vođenju strukturisanog dijaloga, mladi, učesnici i učenice projekta biće podstaknuti da uče više o javnom nastuo i otvorenosti prema različitim kulturama.
Polazna tačka radionica ko-kreacije biće da evroskepticizam nije problem, već proces koji može pružiti korisne uvide za stvaranje Evrope budućnosti. Na završnom događaju u Brisleu, biće predstavljene ideje i preporuke koje budu nastale kroz ove razmene mišljenja.

Učesnici i učesnice iz Srbije: Anastasija Đukić, Iva Kojić, Miona Dimitrijević i Jovan Aksentijević.

Bricks Made of Words ima za cilj da premosti jaz između mladih Evropljana i kreatora politike Unije, omogućavajući bolje razumevanje stavova evroskeptika i evrofanova.
Ceo proces projekta ima za cilj da podstakne građansko angažovanje evropske omladine.
Ideja projekta zasniva se na konceptu da se evroskepticizam može smatrati izazovom i resursom za otkrivanje mogućih rešenja problema sa kojima se Evropa danas suočava i postavljanje osnova nove Evrope, koja treba da bude Evropa svih njenih građana i građanki.

Koje su ključne evropske vrednosti i politike i kako građani mogu napraviti razliku su ključna pitanja na koja će projekat Bricks Made of Words: building Europe again through dialogue pokušati da odgovori kroz 6 događaja održanih u Italiji, Republici Srbiji, Rumuniji, Bosni Hercegovina, Belgiji i Kipru, gde će se lokalni građani, kreatori politike, stručnjaci, fasilitatori, studenti sastati i zajedno diskutovati kako bi raspravljali o različitim gledištima, pronašli zajedničke osnove i zajedno osmislili nove perspektive i predloge politika.