Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ljudi

CONNECT FOR CREATIVITY

KREATIVNI RAD | OTPORNOST | ISTRAŽIVANJE | DIZAJN ORGANIZACIJA | PREKARIJAT | UMETNIČKE REZIDENCIJE | SARADNJA | IZLOŽBA

Godina

2019 - 2020.

Partneri

British Council

Univerzitet Abdullah Gül

ATÖLYE

bios

Projekat podržali

Evropska Unija (IPA II: Interkulturalni dijalog)

Republika Turska

Institut Yunus Emre

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Koordinator projekta

Relja Bobić

Ideja

Connect 4 Creativity ima za cilj da promoviše interkulturalni dijalog kroz povezivanje kreativnih habova i zajednica u umreženu kolaborativnu budućnost, onu koja uspostavlja kohezivnije, otvorenije i povezano civilno društvo. Budućnost koja razvija kreativno istraživanje i aktivno učešće.

 

Connect 4 Creativity je 18-mesečni projekat pod vođstvom Britanskog saveta, u partnerstvu sa Univerzitetom Abdulah Gül, i tri kreativna haba – ATÖLYE u Turskoj, bios u Grčkoj i Nova Iskra u Srbiji.

 

Projekat sufinansiraju Evropska unija i Republika Turska, kroz program Interkulturalnog dijaloga.

Zašto?

Svet se suočava sa širokim spektrom društvenih, političkih i ekonomskih izazova, koji uzrokuju promene u načinu na koji živimo, komuniciramo i doživljavamo kulturu, i koji ujedno doprinose odbacivanju globalizacije i ugrožavanju društvene kohezije. Važnije je nego ikada naučiti da mirno i konstruktivno živimo zajedno, u multikulturalnom svetu, i da razvijamo osećaj zajedništva i pripadnosti.

 

Kreativni habovi postaju moćna čvorišta širom sveta, i transformišuc gradove, prostore i zajednice. Omogućavaju povezivanje različitih kreativnih talenata na načine koji ranije nisu bili mogući, jačajući interdisciplinarne i transnacionalne saradnje uz pomoć digitalnih alata, novih načina rada i angažovanja čitavih zajednica.

 

Verujemo da je važno pružiti podršku onima koji iznalaze nove načine za kreativno istraživanje i participaciju, kao i njihov kapacitet da doprinesu izgradnji poverenja, koje će dovesti do otvorene razmene informacija, uspostavljanja zajedničkih platformi i razvoja osećaja zajednice i pripadnosti.

Kako?

Pružićemo brojne mogućnosti za studente, akademske profesionalce, umetnike, kreativne profesionalce, kreatore politika i širu javnost širom Evrope, da uspostave međunarodne mreže i saradnje, razmene znanja i veštine, i učestvuju u kreativnim istraživanjima zasnovanim na empatiji, aktivnom učešću i osnaživanju.

 

Ključne aktivnosti će obuhvatiti istraživanje koje će pružiti osnovne informacije o ulozi kreativnih habova i zajednica u promovisanju interkulturalnog dijaloga, tri konferencije, rezidencijalne boravke sa fokusom na odnose umetnosti i tehnologije, uključujući i tri manje i jednu završnu izložbu, kao i studijsku posetu Velikoj Britaniji. Glavna platforma za komunikaciju i interakciju u okviru projekta biće vebsajt projekta.

Šta je sledeći korak?

Projekat je počeo sa prvim događajem 7. maja 2019. godine u Istanbulu. Nova Iskra je preuzela realizaciju prve konferencije koja će biti održana u Beogradu od 12. do 14. juna 2019. godine, i baviće se problemima kreativnog rada, otpornosti (eng. resilience) i dizajna organizacija. Otvoren poziv za umetničke rezidencije biće objavljen pre leta, a 12 odabranih umetnika iz Grčke, Turske, Srbije i Velike Britanije imaće priliku da realizuju 6-nedeljne rezidencije u Beogradu, Atini i Istanbulu. Nastali radovi biće predstavljeni na lokalnim izložbama, kao i u okviru zavr[ne grupne izložbe koja će biti predstavljena u Velikoj Britaniji 2020. godine. U okviru projekta će takođe biti sprovedeno akademsko istraživanje u svim zemljama učesnicama, i realizovane još dve konferencije – u Kajseriju i Atini.