Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Dijana Novaković

Arhitekta

Dijana Novaković je deo arhitektonskog studija AUTORI koji je osnovala sa kolegama Majom Trbović, Aleksandrom Nikitin i Dušanom Nenadovićem 2008. godine u Beogradu, kao nastavak zajedničkog rada na studijama arhitekture. AUTORI su ostvarili različite projekte iz oblasti arhitekture, enterijera i dizajna nameštaja. U poslednje četiri godine su radili na razvoju idejnih rešenja i izvođenju objekata u okviru kompleksa Terra Panonica u Mokrinu. Za objekte realizovane u okviru Terra Panonice su do sada osvojili priznanje "Ranko Radović" 2011. godine, kao i dve nagrade Salona arhitekture za arhitekturu i dizajn enterijera za objekte kompleksa Terra Panonica u Mokrinu. Pored rada na ovom istaknutom projektu, realizovali su i niz enterijera privatnih stanova, kao i projekat za vinariju "Vine & Pleasure" i lokal Berliner.