Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ileana Apostol

Istraživač

Ima PhD iz Urbanog planiranja, Univerziteta Južne Kalifornije, Ileana je istraživačica prostorne proizvodnje u informacionom dobu, i ko-osnivačica neprofitne organizacije nethood.org bazirane u Cirihu. Sa ciljem omogućavanja građanima prava na hibridni grad, sarađuje sa interdisciplinarnim timovima, predlažući različite forme urbanog istraživanja i dizajn pedagogije inspirisane Lefebrovom teorijom prostorne proizvodnje. Pre nego što se u potpunosti posvetila istraživanju, Ileana je predavala urbano planiranje i dizajn na Kalifornijskom politehničkom fakultetu, Univerziteta Južne Kalifornije i na Univerzitetu Arhitekture i Urbanizma u Bukureštu.