Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Panayotis Antoniadis

Interdisciplinarni istraživač

Ko-osnivač neprofitne organizaije nethood.org. Njegovo profesionalno iskustvo uključuje kombinaciju dizajna i razvoj distribuiranih sistema (Computer Science Department, University of Crete), kao i Ph.D na temu ekonomije peer-to-peer mreža (Athens University of Economics and Business) i post-doc na temu politika za federalizaciju deljenih virtuelnih infrastruktura (UPMC Sorbonne Universites) i interdisciplinarno istraživanje uloge IC tehnologije u premošćavanju virtuelnih i fizičkih prostora u gradovima (ETH Zurich). Trenutno je aktivan u organizaciji različitih interdisciplinarnih događaja čiji je cilj da okupe istraživače, praktičare i aktiviste iz različitih polja oko pitanja participativnog dizajna hibridnih urbanih prostora sa fokusom na bežićnu i peer-to-peer tehnologiju.