Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
Kristijan Sulevic

Kristijan Šujević

Menadžer u kulturi

Rođen je u Rovinju 1986. godine. Nakon kraćih iskustava sa studijama arhitekture i istorije umetnosti, nastabnio se u Beogradu gde je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti, na odseku za Menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. Radio je na dugačkom nizu projekata iz domena pozorišta, muzike, umetnosti i festivala, najčešće kao producent ili izvršni producent. Od 2012. godine se priudružio inicijativi Nove Iskre, u okviru koje trenutno vodi Nova Iskra Studio departman, kreativni studio fokusiran na dizajn, brending i konsalting. Tokom poslednjih nekoliko godina sarađivao je sa širokim spektrom klijenata, od malih preduzetničkih inicijativa, preko proizvođača i brendova, do multinacionalnih kompanija, državnih i institucija civilnog društva. Paralelno je radio sa velikim brojem domaćih dizajnera, kao i onih iz regiona, koji su na različite načine bili uključeni u ove projekte.