Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Transformacija institucija i organizacija u kulturi

Prezentacija organizovana za studente treće godine osnovnih studija menadžmenta i produkcije pozorišta, kulture i medija sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.

10 Mar

Datum

Sreda, 10. mart

Vreme

11h

Jezik programa

srpski

Lokacija

Nova Iskra 

Ulaz

zatvoreni događaj

O prezentaciji

Susret sa studentima bio je zamišljen kao deljenje iskustava u radu sa institucijama i organizacijama kulture u okviru programa In house obuka koji je realizovan u saradnji sa Desk Kreativna Evropa Srbija. Program je obuhvatao mapiranje potencijala i izazova sa kojima se susreću institucije kulture i organizacije civilnog sektora sa idejom da se pruži podrška organizacijama u kulturi u procesu jačanja programsko – projektnih kapaciteta.

 

Tim Nove Iskre je kroz različite aktivnosti i radionice mapirala potencijale za transformaciju nekoliko institucija i organizacija: Centar za kulturu i obrazovanje ”Božidarac 1947”, Beograd, Muzej grada Šapca, Kulturni centar Šabac, Šabačka biblioteka i ”Inat” centar, Beograd.

Na osnovu javnog poziva za učešće u programu in-house obuka koju je organizovao Desk kreativna Evropa 2020. odabrano je ukupno petnaest ustanova i organizacija u kulturi s kojima će se u narednim mesecima raditi na jačanju programsko-organizacionih kapaciteta, sa ciljem podizanja kapaciteta ustanova i organizacija koje planiraju učešće u programu Kreativna Evropa, kao i pospešivanje održivosti, uspešnosti i programske izvrsnosti projekata koje realizuju.

Prezentacija je u fokus stavila ključne elemente koji su korišćeni u radu sa svakom od insitutucija i organizacija, a koje su identifikovani kroz korišćenje tzv. user-oriented metoda.

Predavači

Nana Radenkovic

Nana Radenković

Suosnivačica Nove Iskre, menadžerka edukacije

Dizajnira i sprovodi mentorske programe, obuke i radionice za mlade, profesionalce, organizacije i kompanije zainteresovane za transformaciju svog poslovanja, kao i za poboljšanje ukupnog iskustva saradnje i inoviranja. Magistrirala je Menadžment u kulturi, interkulturalizam i medijaciju na Balkanu na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, sa velikim iskustvom rada u privatnom, javnom i civilnom sektoru. Članica je Savetodavnog odbora Kreativnog mentorstva, a trenutno podržava brojne startapove i timove kroz unapređenje njihovih veština saradnje i timske kulture u programima kao što su: Raising Starts, Smart Start, D inkubator, Ninja Accelerator, Playing Narratives, Upgrade, Serbia Innovates, Preduzmi ideju i slično. Bila je profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije i mentorka u Nelt edukativnom programu.

Kristijan Sulevic

Kristijan Šujević

Menadžer u kulturi

Rođen je u Rovinju 1986. godine. Nakon kraćih iskustava sa studijama arhitekture i istorije umetnosti, nastabnio se u Beogradu gde je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti, na odseku za Menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. Radio je na dugačkom nizu projekata iz domena pozorišta, muzike, umetnosti i festivala, najčešće kao producent ili izvršni producent. Od 2012. godine se priudružio inicijativi Nove Iskre, u okviru koje trenutno vodi Nova Iskra Studio departman, kreativni studio fokusiran na dizajn, brending i konsalting. Tokom poslednjih nekoliko godina sarađivao je sa širokim spektrom klijenata, od malih preduzetničkih inicijativa, preko proizvođača i brendova, do multinacionalnih kompanija, državnih i institucija civilnog društva. Paralelno je radio sa velikim brojem domaćih dizajnera, kao i onih iz regiona, koji su na različite načine bili uključeni u ove projekte.