Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
19 Septembar 2022

Nova Iskra najavljuje prvi događaj u okviru projekta “Bricks Made of Words”

 

U okviru projekta “Bricks Made of Words: building Europe again through dialogue”, najavljujemo prvu u nizu studijskih poseta koja se održava u Italiji, od 20. do 23. septembra. 

Kako se nositi sa rastućim evroskepticizmom među evropskim zemljama i njenim građanima? Kako građani, a naročito mladi, mogu doprineti dijalogu o ključnim temama, poput ljudskih prava, migracija, građanskih prava i dužnosti, građanskog učešća, medijskih sloboda ili politika o mladima? Na koji način različita mišljenja i debate među mladim građanima i njihovim zajednicama doprinose boljem razumevanju evropskih vrednosti i politika? Kako građani mogu napraviti razliku kroz konkretne predloge kreatorima politika Evropske unije?

Ovo su samo neka od pitanja na koja će projekat pokušati da odgovori kroz 6 događaja u Italiji, Srbiji, Rumuniji, Bosni i Hercegovini, Belgiji i na Kipru, gde će se lokalno stanovništvo, kreatori politika, eksperti, fasilitatori, studenti okupiti i kroz debate izneti različite tačke gledišta, pronaći zajednička viđenja kako bi kreirali nove perspektive i predloge politika.

Prvi događaj, pod nazivom “Memories of the Past for building the present”, istraživaće teme uspomena, otpornosti i uloge Evrope u očuvanju mira u poslednjim decenijama. Događaj realizuje organizacija Arci Valdarno i opština Kavrilja, od 20. do 23. septembra u Kavrilji. 

Specijalni gosti događaja biće 28 mladih iz Brisela (Belgija), Sarajeva (Bosna i Hercegovina), Kavrilje (Italija), Beograda (Srbija), Arada (Rumunija) i Limasola (Kipar), zainteresovani za deljenje znanja i perspektiva o aktuelnim temama relevantnim za njihovu, ali i budućnost  Evropske unije. 

Projekat je sufinansiran od strane Evropske unije i programa Evropa za građanke i građane, kroz organizacije u različitim evropskim zemljama: Arci Valdarno APS, Comune di Cavriglia and Agenfap (Italija), CONEXX-EU (Belgija), BRAVO (Bosna i Hercegovina), Ofensiva Tineilor (Rumunija) i Nova Iskra (Srbija).