Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Od zelene ideje do održivog poslovanja

Prvo predavanje u okviru specijalnog programa “ODRŽIVI KONCEPTI ZA ŽIVOT I RAD” održaće Aleksandra Vladisavljević, konsultantkinja za razvoj preduzetništva.

6 Oct

Datum

Četvrtak, 6. oktobar

Vreme

18h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

slobodan!

O predavanju

NOVA ISKRA i IKEA udružuju snage kako bi omogućile uvid u primere dobre prakse, ali i podstakle inicijative koje osvešćuju socijalnu i ekološku odgovornost prilikom kreiranja sopstvenog biznisa.

Prvo u nizu, predavanje, biće realizovano u četvrtak, 06. oktobra u 18h u Novoj Iskri. Predavanje na temu Od zelene ideje do održivog poslovanja održaće Aleksandra Vladisavljević, konsultantkinja za razvoj preduzetništva.

Predavanje ima za cilj da publici približi polje “zelenih” poslovnih ideja, njihovog razvoja u održive poslovne modele, ali da ukaže na prednosti i izazove koje su sastavni deo ovih inicijativa, kako za one  koji ih pokreću, tako i za korisnike takvih proizvoda i usluga. Poseban aspekt će biti posvećen uticaju ovakvih biznisa na društvo i okruženje u širem kontekstu.

 

Program “ODRŽIVI KONCEPTI ZA ŽIVOT I RAD” ima za cilj da stvori poseban prostor za eksperimentisanje, razmišljanje i primenu ideja vezanih za održivi razvoj i zelenu ekonomiju.

Program će podsticati razmenu znanja i dinamičniju interakciju između stručnjaka, aktivista i drugih aktera koji razvijaju, ali i primenjuju održive koncepte kada je u pitanju odgovoran odnos prema očuvanju energije, korišćenju prirodnih resursa, proizvodnji hrane i upravljanja otpadom, sa posebnim osvrtom na one koji mogu da poboljšaju život i rad u urbanim i ruralnim sredinama.

Predavač

Aleksandra Vladisavljević

Konsultantkinja

Konsultantkinja angažovana u mikropreduzeću za razvoj preduzetništva. Ima blizu 20 godina radnog iskustva od čega 8 radeći u međunarodnim razvojim projektima u Republici Srbiji i na Balkanu. Od 2007.godine radi kao konsultantkinja na razvoju preduzetništva kroz trening, poslovno savetovanje, istraživanja i rad na politikama u toj oblasti. Uključena je u razvoj lokalnih i regionalnih kapaciteta za ekonomsko planiranje, izgradnju institucija i dizajniranje programa koji doprinose stvaranju radnih mesta i razvoju preduzetništva. Ima višegodišnje trenersko i konsalting iskustvo u sledećim oblastima; razvoj preduzetništva uključujući i socijalno preduzetništvo, poslovne i društvene inovacije, razvoj politika za sektor malih i srednjih preduzeća, kao i politika u domenu rodne ravnopravnosti i ekonomije, uključujući i rodne analize budžeta. Ko-autorka je programa preduzetničkog učenja Od ideje do svog posla. Od 2011. uključena u oblast društvenih i poslovnih inovacija, a posebne oblasti interesovanja i intenzivnog rada u poslednje četiri godine su: stvaranje radnih mesta kroz socijalno preduzetništvo i zelenu ekonomiju, i druge ekonomske alternative. U Novoj Iskri je od 2013.godine kao co-worker.