Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
Relja Bobic

Relja Bobić

Kustos/Menadžer

Nezavisni kustos, meandžer i producent i muzički promoter, povremeno prevodilac, urednik i novinar. Od 1999. godine bio je autor i saradnik na brojnim projektima u Srbiji i inostrantstvu, iz domena savremene muzike, umetničke edukacije, vizuelne kulture i srodnih oblasti. Bio je inicijator i umetnički direktor festivala “Dis-patch” (2002-2010) i “+++” (2015). Učestvovao je na brojnim festivalima i konferencijama posvećenih muzici i nezavisnoj kulturi u regionu, Evropi, SAD i Kanadi - kao gostujući selektor ili umetnički direktor, izvođač, predavač, panelista ili član organizacionog tima. Kroz aktivnosti svoje organizacije i festivala “Dis-patch”, bio je kustos i producent više projekata koji su svoje svetske premijere imali u Beogradu, a kroz koje su savremeni autori iz različith zemalja sarađivali na novim umetničkim produkcijama.

Od 2011. godine je su-osnivač i član tima Nove Iskre, gde je fokusiran na razvoj edukativnih programa i međunarodne saradnje u polju umetnosti, dizajna, novih tehnologija, preduzetništva i kreativnog poslovanja. U okviru međunarodnih aktivnosti Nove Iskre, bio je jedan od osnivača European Creative Hubs Network. Istovremeno i dalje radi na organizaciji brojnih događaja, izložbi i ko-produkcija u domenu savremene muzike i vizuelnih umetnosti.