Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Relja Bobić

Kustos/Menadžer

Nezavisni kustos, producent, muzički promoter, radijski autor i DJ, povremeno muzičar, prevodilac i novinar. Od 1999. godine je autor i saradnik na brojnim projektima u Srbiji i inostrantstvu, iz domena savremene muzike, umetničke edukacije, radija, novih medija, savremene vizuelne kulture i drugih oblasti. Bio je inicijator i umetnički direktor festivala Dis-patch (2002 - 2010.) koji je tokom svog trajanja u Beogradu predstavio oko 400 autora iz preko 20 zemalja, a danas je i dalje aktivan kao umetnički direktor Dis-patch kolektiva (prvobitno Belgradeyard Sound System). Učestvovao je na desetinama festivala i konferencija posvećenih muzici i nezavisnoj kulturi u regionu, Evropi, SAD i Kanadi - kao gostujući selektor ili umetnički direktor, izvođač, predavač, panelista ili član organizacionog tima. U okviru Dis-patch festivala bio je kustos više projekata koji su svoje svetske premijere imali u Beogradu, i kroz koje su brojni značajni autori sarađivali na novim tematskim produkcijama. Od 2011. godine deo je tima Nova Iskra Dizajn inkubatora, gde je fokusiran na razvoj edukativnih programa i međunarodne saradnje iz polja novih tehnologija, kreativnosti, dizajna i kreativnog poslovanja. U istom periodu je kroz aktivnosti Dis-patcha realizovao više zapaženih izložbenih projekata, koji su uglavnom premijerno prikazivani u Beogradu, a zatim i u drugim gradovima regiona i Evrope. Član je međunarodne festivalske mreže International Cities of Advanced Sound, kroz koju je realizovao brojne međufestivalske saradnje i ko-produkcije, među kojima je  najveća bila dvostruka ViceVerse umetnička turneja koja je trajala po mesec dana u SAD i Evropi.