Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Radionica pisanja biznis plana (za kreativce)

Nova Iskra organizuje dvodnevnu radionicu pisanja biznis plana, prvenstveno namenjenu kreativcima, profesionalcima i budućim preduzetnicima u domenu kulture i kreativnih industrija. Radionica se održava u okviru programa Erasmus for Young Entrepreneurs, pa će učesnicima biti predstavljene i mogućnosti za realizaciju studijskih boravaka u evropskim zemljama tokom 2019. godine.

28 Feb

Datum početka

28/02/2019

Lokacija

Nova Iskra

1 Mar

Datum završetka

1/03/2019

Trajanje

od 18h do 20h

Jezik programa

Srpski

Programski slotovi

/

Kotizacija

Besplatno, po prijavi

Silabus Prijave su zatvorene

O čemu se radi?

Nova Iskra najavljuje dvodnevnu radionicu pisanja biznis plana, koja će, sa jedne strane, imati za cilj da učesnicima pomogne da artikulišu svoj preduzetnički koncept, ili ideju za pokretanje svog samostalnog poslovnog poduhvata, dok će sa druge strane ponuditi vrlo konkretan format sažetog biznis plana, kroz koji će učesnici moći da detaljno sagledaju i razrade svoj koncept, proizvod ili uslugu, ciljne grupe kojima se obraćaju, konkurenciju, tržište i, na kraju, finansijsku održivost svoje ideje.

 

Kome je namenjeno?

Radionica je posebno namenjena kreativcima, dizajnerima, (primenjenim) umetnicima ili mladim profesionalcima aktivnim u domenu komunikacija, razvoja digitalnih proizvoda i srodnih delatnosti. Na radionicu se mogu prijaviti i studenti završnih godina, kreativci koji planiraju pokretanje sopstvenog posla ili profesionalci sa radnim iskustvom koji po prvi put planiraju da se oprobaju u preduzetničkim vodama.

Neophodno je da svaki od učesnika ima preduzetnički koncept, odnosno ideju koju želi da razradi u predstavi u formi biznis plana.

Šta dobijam?

U okviru radionice će biti predstavljene i mogućnosti za realizaciju višemesečnih studijskih boravaka u nekoliko evropskih zemalja tokom 2019. godine, posredstvom programa Erasmus for Young Entrepreneurs. U okviru 10. ciklusa ovog programa, Nova Iskra učestvuje u projektu Excite 2.0 , programu fokusiranom na razmene iskusnih profesionalaca i mladih preduzetnika u aktivnih domenu kreatinvih industrija. Program pruža šansu za 9 preduzetnika iz Srbije da realizuju studijske boravke i razmene iskustva sa kompanijama i preduzetnicima iz Švedske, Nemačke, Španije, Slovenije, Austrije, Holandije i Slovačke, kao i za 9 srpskih kompanija da ugoste preduzetnike iz ovih zemalja.

Radionica Pisanje biznis plana (za kreativce) biće održana u četvrtak, 28. februara i petak, 1. marta u periodu od 18 do 20 h u Novoj Iskri. Učešće na radionici je besplatno, ali je broj mesta ograničen i prijavljivanje je obavezno. Prijave se vrše putem onlajn formulara na adresi http://bit.ly/2thODZu najkasnije do ponedeljka, 25. februara, a svi potvrđeni učesnici primiće obaveštenje putem e-maila.

Predavači

Nana Radenković

Edukator i mentor u domenu preduzetništva

Jedan od suosnivača Nova Iskre, gde je od samog početka aktivno angažovana na izradi specijalno dizajniranih edukativnih programa za širu zajednicu našeg haba i šire javnosti. Nana je posvećena stvaranju posebnih obrazovnih programa s ciljem da mladima koji su u procesu iztraživanja, kao i preduzetnicima koji su na početku razvoja svog biznisa obezbedi okvir za savladavanje veština i lično i profesionalno unapređenje koja su neophodna kako bi uspeli da se prilagodimo promjenljivom tržištu rada, kao i izazovima ekonomskih i društvenih okolnosti, ne samo na lokalnom, već i na globalnom nivou.

Istoričar umetnosti, menadžer u kulturi, edukator i inicijator projekta za decu KidsPatch i suosnivač Nove Iskre, prvog kreativng haba na Balkanu. Bila je deo brojnih institucija i projekata u kulturi kako u Srbiji tako i u regionu, Evropi i Sjedinjenim američkim državama. Profesionalni angažman realizovala je u institucijama od državnog značaja poput Muzeja savremene umetnosti i Filmskog centra Srbije, a bila je i deo brojnih građanskih inicijativa, kao što je na primer Centar za kulturnu dekontaminaciju. Istovremeno bila je saradnik, urednik i menadžer programa na raznim festivalima i bijenalima kao što su: Dis-patch festival, Mikser festival, Bijenale američkih kultura i mnogih drugih. Predavač je na smeru Digitalni marketing na Fakultetu za medije i komunikaciju i deo je mentorske platforme Kreativno mentorstvo.

Relja Bobić

Kustos/Menadžer

Nezavisni kustos, meandžer i producent i muzički promoter, povremeno prevodilac, urednik i novinar. Od 1999. godine bio je autor i saradnik na brojnim projektima u Srbiji i inostrantstvu, iz domena savremene muzike, umetničke edukacije, vizuelne kulture i srodnih oblasti. Bio je inicijator i umetnički direktor festivala “Dis-patch” (2002-2010) i “+++” (2015). Učestvovao je na brojnim festivalima i konferencijama posvećenih muzici i nezavisnoj kulturi u regionu, Evropi, SAD i Kanadi - kao gostujući selektor ili umetnički direktor, izvođač, predavač, panelista ili član organizacionog tima. Kroz aktivnosti svoje organizacije i festivala “Dis-patch”, bio je kustos i producent više projekata koji su svoje svetske premijere imali u Beogradu, a kroz koje su savremeni autori iz različith zemalja sarađivali na novim umetničkim produkcijama.

Od 2011. godine je su-osnivač i član tima Nove Iskre, gde je fokusiran na razvoj edukativnih programa i međunarodne saradnje u polju umetnosti, dizajna, novih tehnologija, preduzetništva i kreativnog poslovanja. U okviru međunarodnih aktivnosti Nove Iskre, bio je jedan od osnivača European Creative Hubs Network. Istovremeno i dalje radi na organizaciji brojnih događaja, izložbi i ko-produkcija u domenu savremene muzike i vizuelnih umetnosti.