Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Uglješa Vrcelj

Dizajner

Rođen 1971. godine u Beogradu, gde je završio Zemunsku gimnaziju i Mašinski fakultet. Na petoj godini fakulteta, 1996. godine pokreće “VeA comp”, firmu koja se bavila proizvodnjom nameštaja. 2006. godine se odlučuje na otvaranje sopstvene digitalne agencije SuperDot. SuperDot počinje da se razvija i bavi širim sprektrom marketinških aktivnosti i usluga za klijente kao što su Samsung, Nis, PepsiCo, Bosch…

2011. godine u okviru SuperDot-a osniva brend MooShema. Bitan segment njegovog rada predstavlja i pomaganje mladim ljudima u edukaciji. Na sopstvenu inicijativu organizuje jednomesečne kurseve dizajna i grafičke produkcije i na taj način im pomaže da osete radno okruženje, sa krajnjim ciljem prenošenja iskustava i znanja.