Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
Antoine Eckart

Antoine Eckart

Ilustrator

Ilustrator i grafički dizajner iz Liona, koji se podjednako bavi radom za klijente kroz studio Alles Gut, kao i samoiniciranim projektima u domenu nezavisnog izdavaštva. Blisko sarađuje sa kulturnom i muzičkom scenom u Francuskoj.