Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ljudi

MADE IN Platform for Contemporary Crafts & Design

Godina

2023

Partneri

Muzej arhitekture i dizajna (MAO), Ljubljana, Slovenija
Oaza, Zagreb, Hrvatska
Muzej za umjetnost i obrt (MUO), Zagreb, Hrvatska
Nova Iskra Creative Hub (Nova Iskra), Beograd, Srbija
Centar Rog Ljubljana, Slovenija
Drugo More, Rijeka, Hrvatska
Univerzitet primenjenih nauka Zwickau (WHZ), Schneeberg, N
Nemačka

Državne umetničke zbirke Drezden, Muzej dekorativne umetnosti (SKD), Drezden, Nemačka
Muzej grada Zenice (MGZ), Zenica, Bosna i Hercegovina
Passa Ao Futuro (PAF), Lisbon, Portugal

Projekat podržali

Creative Europe Programme (CREA)

Koordinator projekta

Muzej arhitekture i dizajna (MAO), Ljubljana, Slovenija

Ideja

Made in Platform for Contemporary Crafts & Design je inicijativa za istraživanje, dizajn i nasleđe koja podstiče saradnju i razmenu znanja između tradicionalnih zanatlija i savremenih dizajnera, kao i drugih stručnjaka iz oblasti kulture i nauke. Platforma se bavi pitanjima od ključnog značaja za očuvanje i istražuje nove artikulacije otelotvorenog znanja koje se nalazi u bogatom nasleđu evropskih zanatlija. Takođe, ispituje moguće načine diverzifikacije i prenamene kroz međusobno učenje i promišljanje novih pristupa razmeni kroz savremenu umetnost i praksu dizajna.
Cilj je da se istaknu novi pristupi istraživanju materijala i drugim procesima dizajna koji se odnose na teme kao što su degradacija prirodnih resursa, ekstrakcija i modeli održive proizvodnje.

Zašto?

Made in Platform  nastala je iz jasne svesti o ključnoj ulozi koju zanati igraju u stvaranju i održavanju lokalnog identiteta. Štaviše, zanati imaju potencijal da igraju jedinstvenu ulogu u tranziciji ka održivim, inovativnim, cirkularnim modelima proizvodnje koji se prvenstveno oslanjaju na lokalne resurse i veštine. Osim što podstiče ponovnu upotrebu/popravku postojećih proizvoda, zanatstvo promoviše sporiju, odgovorniju potrošnju i stvara sistem vrednosti koji prevazilazi sveprisutnu logiku globalne masovne proizvodnje.
Made in Platform odražava sve veći broj projekata nove generacije dizajnera i ekologa koji svoju pažnju usmeravaju na različite kulture izrade kako bi stvorili održive proizvodne procese i cirkularne materijalne cikluse zasnovane na inkluzivnom odnosu sa prirodnim okruženjem. Uzimajući procesni pristup zasnovan na mestu, pozvani umetnici, dizajneri i zanatlije će raditi na određenim lokalitetima i razmišljati o specifičnim mikrokontekstima u smislu eksploatacije materijala i njihovih regenerativnih potencijala, sa posebnim fokusom na zemlju, biljke i more. Na ovaj način, projekat će se pomeriti dalje od perspektive usredsređene na čoveka ka perspektivi usredsređenoj na život, prožetu naukom i prirodom.

Kako?

Made in Platform je struktuirana kao niz aktivnosti osmišljenih da se međusobno dopunjuju i nadograđuju kako bi se demonstrirao značaj zanata, kao veze između ekologije i kulture, u savremenom društvu. Aktivnosti će promovisati značaj savremenog dizajna i umetničkih praksi, inovativnih tehnologija i transdisciplinarnog razmišljanja u prevazilaženju percepcije zanata kao neinventivnih i zastarelih, umesto da ih integrišu u srž debate o životnoj sredini.
Aktivnosti se sastoje od:
– stvaranja javno dostupne baze podataka o zanatstvu i zanatlijama, transdisciplinarnoj ekspertizi i prirodnim resursima vezanim za zanatstvo i dizajn;
– transfera znanja i saradnje u vidu rezidencija, radionica, kurseva i letnjih škola;
– edukativnih i diskursnih programa u obliku konferencija, seminara i sličnih događaja;
– širenja rezultata projekta kroz publikaciju, seriju izložbi i veb stranicu

Šta je sledeći korak?

Made in Platform for Contemporary Crafts & Design je direktan nastavak ranijeg projekta MADE IN: Crafts–Design Narratives, koji je trajao od 2018. do 2021. uz sufinansiranje CREA-e i koji je okupio šest partnera iz četiri zemlje:

Studio Oaza i Muzej za umetnost i obrt iz Zagreba (Hrvatska); Werkraum Bregenzerwald iz Andelsbuha (Austrija), Muzej za arhitekturu i dizajn iz Ljubljane (Slovenija), te organizaciju Mikser i kreativni hab Nova Iskra iz Beograda.

Ovaj raniji projekat manjeg obima bio je pionir u mapiranju zanatlija u regionu i omogućio je razmenu znanja između njih i dizajnera. Rezultati projekta pokrenuli su relevantna pitanja o evoluciji zanata i dizajna, kao i izazovima sa kojima se ove dve oblasti danas suočavaju.

Made in Platform for Contemporary Crafts & Design nadograđuje se na rezultate originalnog projekta kako bi proširio svoj domet, kako geografski tako i u smislu njegovih ciljeva i misije. Projekat sada uključuje 10 partnera iz 6 zemalja koji čine konzorcijum sa širokim spektrom stručnosti. Partneri su različitih veličina i uključuju muzeje, proizvodne centre, obrazovne institucije i nevladine organizacije.

Platforma će uključiti više od 1.000 zanatlija, dizajnera, istraživača, kulturnih i naučnih profesionalaca i pripadnika šire javnosti, od kojih će svi učestvovati u različitim projektnim aktivnostima.

 

UPOZNAJTE PARTNERE

 

Muzej arhitekture i dizajna (MAO), Ljubljana, Slovenija

MAO sadrži i promoviše najsveobuhvatniju kolekciju slovenačkog arhitektonskog i dizajnerskog nasleđa. Okuplja kustose, urednike i producente koji brinu o prikupljanju nacionalne baštine i osmišljavanju savremenih programa. MAO je nacionalni i međunarodni centar i čvorište za transfer znanja u oblastima nasleđa i kreativnosti, sa inovativnim programskim formatima posvećenim očuvanju nasleđa i pružanju podrške kreativcima u nastajanju. https://mao.si/

 

 

 

Oaza Zagreb, Hrvatska

Oaza je zagrebačka umetnička organizacija koju je 2014. godine osnovalo šest umjetnika/dizajnera. Radi na istraživačkim umetničkim i dizajnerskim projektima, uglavnom u nezavisnom kulturnom sektoru i sa posebnim fokusom na samoinicijativnim projektima. Širok spektar aktivnosti uključuje kustoski rad; društveni, strateški i konceptualni dizajn izdavaštvo; i neformalno obrazovanje o dizajnu. Oaza je na originalnu ideju za Made In projekat došla na osnovu lokalnog zanatskog istraživačkog projekta Stare škole Ilica. https://o-a-z-a.com/

 

 

Muzej za umjetnost i obrt (MUO), Zagreb, Hrvatska

Muzej za umjetnost i obrt (MUO) vodeća je hrvatska institucija u oblasti likovne i primenjene umetnosti. Njegova kolekcija sadrži više od 100.000 predmeta koji se fokusiraju na lokalno majstorstvo u umetnosti, zanatu i dizajnu. MUO je bio teško pogođen zagrebačkim zemljotresom 2020. godine, ali se od tada vratio u punom kapacitetu, a ovim projekom dopunjuje niz edukativnih i interaktivnih aktivnosti koje su morale biti obustavljene 2020. godine. https://www.muo.hr/

 

 

Nova Iskra (Nova Iskra), Beograd, Srbija

Nova Iskra je kreativno središte koje promoviše opipljive veze između kreativnih industrija, tehnologije i ljudi. Njen cilj je da podrži kritičko razmišljanje, neguje ideje i dizajnira i razvija organizacije i preduzeća da budu spremni za budućnost i da reaguju na sadašnjost koja se stalno menja. https://novaiskra.com/

 

 

 

Centar Rog Ljubljana, Slovenija

Centar ROG je javni multidisciplinarni kreativni centar koji podržava proizvođače i kreatore (pojedince i kolektive) u razvoju njihovih ideja kroz najsavremenija tehnološka znanja i infrastrukturu. Svojom modernom infrastrukturom, stručnošću i međunarodnim vezama, Rog pruža podsticajno okruženje za razvoj inovativnih, društveno korisnih projekata koji odgovaraju izazovima 21. veka. https://www.center-rog.si/sl/

 

 

 

Drugo more, Rijeka, Hrvatska

Drugo More je neprofitna organizacija sa sedištem u Rijeci s aktivnim učešćem u programu Evropska prestonica kulture Rijeka 2020. Njihova misija je da identifikuje i istražuje teme od društvenog značaja u savremenom društvu. Takođe, čini naučne i kulturne diskurse dostupnim lokalnim i međunarodnim zajednicama kroz alate kao što su izložbe i radionice. http://drugo-more.hr/

 

 

Univerzitet primenenih nauka Zwickau (WHZ), Šneberg, Nemačka

Univerzitet primenenih nauka Zwickau (WHZ) stavlja akcenat na stažiranje i laboratorijski rad i ima snažan fokus na primenu i implementaciju. Nudi preko 50 kurseva (obrada drveta/dizajn proizvoda i objekata, tekstilna umetnost/dizajn tekstila, modni dizajn) pažljivo strukturiranih da pripreme studente za karijeru u realnom vremenskom okviru. https://www.fh-zwickau.de/

 

 

 

Državna umetnička zbirka,  Drezden, Muzej dekorativne umetnosti (SKD), Drezden, Nemačka

Državna umetnička zbirka Drezden, Muzej dekorativne umetnosti (SKD) u Palati i parku Pillnitz  u blizini Drezdena osnovana je 1876. godine i jedna je od najstarijih te vrste u Nemačkoj. Pripada mreži od 15 muzeja, arhiva i istraživačkih institucija pod okriljem Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD). Poseduje izuzetnu kolekciju istorijske i savremene dekorativne umetnosti i dizajna, obimnu kolekciju tekstila i jedinstvenu kolekciju nameštaja iz Deutsche Werkstätten Hellerau. Njihov novi Design Campus je istraživački i razvojni centar koji ima za cilj da inspiriše dizajnere, kreativce i širu javnost. Njihov program olakšava dijalog između muzejskih kolekcija i SKD-a i koristi nove, međunarodne pristupe dizajnu i kreativnim industrijama. https://kunstgewerbemuseum.skd.museum/

 

 

 

Muzej grada Zenice (MGZ), Zenica, Bosna i Hercegovina

Muzej grada Zenice istražuje, čuva, prikuplja i obrađuje muzejsku građu. Usvojio je koncept „otvorenog muzeja” koji ima za cilj stvaranje dinamičnog odnosa sa javnošću, u okviru kojeg razvija multimedijalni centar i nudi širok spektar radionica i drugih edukativnih i promotivnih događaja iz oblasti umetnosti, nauke i humanističkih nauka. http://www.zemuzej.ba/

 

 

 

Pasa Ao Futuro (PAF), Lisabon, Portugal

Passa Ao Futuro (PAF) je neprofitna kulturna inicijativa zasnovana na istraživanju koja dokumentuje nematerijalno kulturno nasleđe portugalskih majstora i zanatlija kako bi ga očuvala. Takođe promoviše umrežavanje na terenu kroz seriju rezidencija i kolaborativnih projekata, kao i podršku održivosti zanata kroz programiranje uticaja na društvo i životnu sredinu ukorenjeno u dizajnu i sistemskom razmišljanju. https://www.passaaofuturo.com/