Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Relja Dereta

Trener komunikacijskih veština

Iza sebe ima 10 godina iskustva držanja prezentacija i radionica hiljadama ljudi različitih godišta i zanimanja. Sarađivao sa i podučavao prezentacijske veštine, pisanje i implementiranje projekata, strategiju razvoja organizacije i druge aktivističke teme, brojnim organizacijama i institucijama, uključujući OSCE, TechSoup, Erste Banka, Građanske inicijative, AIESEC, Kancelarija za mlade Beograda, MIKSER festival i druge. Radio je i na sprovođenju istraživanja o obrazovanju i socio-političkim pitanjima i uređivao studentske publikacije.

Već nekoliko godina je trener govornika na TEDx događajima, do sada radio individualno sa 50 govornika na 6 TEDx konferencija, vodeći ih kroz proces struktuiranja svojih ideja i vežbanja svog nastupa (pročitajte njihove preporuke). Koordinator je Škole aktivizma, organizacije koja je sprovela besplatne kurseve aktivizma i prezentacijskih veština stotinama mladih, koji su implementirali desetine projekata u poslednje dve godine.