Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Mentorstvo

Studije

Mentorski rad sa umetničkim kolektivom Karkatag

U toku šestomesečnog kolaborativnog rada, polaznici treće generacije Nelt edukativnog programa imaju podršku umetničkog kolektiva Karkatag.

 

 

16 May

Sreda, 16. Maj

Mentorstvo

Kurs

Konstruktivističko savetovanje

Autentičan program savetovanja i koučinga za kreativce na početku svojih karijera.

7 Feb

Petak, 7. Februar