Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ljudi

Youth Media Hub

MEĐUNARODNA SARADNJA I OSNAŽIVANJE I DIGITALNI MEDIJI I MENTORSTVO I RAZVOJ VEŠTINA I KRITIČKO MIŠLJENJE

Godina

2020.

Partneri

Zaklada za inovacijski i tehnološki razvitak INTERA

Projekat podržali

Zajednički regionalni program “Dijalog za budućnost”

Koordinator projekta

Ivan Manojlović

Ideja

Glavni fokus projekta je unapređenje procesa pomirenja i međukulturalnog dijaloga na Zapadnom Balkanu kroz povezivanje, zajedničko učenje, saradnju i ko-kreaciju mladih – kroz podizanje nivoa medijske pismenosti i kapaciteta mladih za samostalno ili udruženo društveno delanje, kao i kreiranje zajedničkih sadržaja kojima se interpretiranju najznačajniji kulturni, društveni i ekološki izazovi sa kojima se susreću društva u post-konfliktnim zemljama Zapadnog Balkana.

 

Organizovanjem kurseva i obuka iz medijske i digitalne pismenosti projekat će uticati na jačanje kapaciteta mladih od 16 do 22 godine starosti iz BiH i Srbije kroz podizanje nivoa informacione i onlajn pismenosti, te lični i profesionalni razvoj. Smatramo da ispunjavanjem ovog specifičnog cilja možemo podstaći mlade da bolje razumeju na koji način društvene mreže i digitalni kanali komunikacije utiču na društvene i političke procese uticanjem na javno mnjenje; kako servisi koji se baziraju na veštačkoj inteligenciji dominantno utiču na naše dnevne odluke i izbore, i kako prepoznati i reagovati na brojne metode manipulacije u digitalnom okruženju.

 

Kroz partnersku saradnju sa Zakladom za inovacijski i tehnološki razvitak Intera iz Mostara sprovodimo projekat Youth Media Hub u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unapređenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Zašto?

Smatra se da razvoj medijske pismenosti predstavlja jedan od glavnih alata za jačanje medijskog pluralizma i kvaliteta medijskog sadržaja, te samim tim jedan od ključnih temelja za demokratizaciju i razvoj građanskog društva i socijalne kohezije. To je posebno bitno u kontekstu regiona Zapadnog Balkana gde u medijsko-političkoj svakodnevici dominira šarenoliki i često neuhvatljivi medijski pejzaž u kome u kome primat uzima tabloidno novinarstvo i proizvodnja lažnih vesti. Mladi u našem regionu moraju biti “kognitivno opremljeni” da se suprotstave takvim izazovima, koji mogu direktno ugroziti poželjne i pozitivne procese prepoznavanja i izgradnje zajedničkog kulturnog prostora, podizanja nivoa društvene kohezije i međukulturalnog dijaloga, kao i direktnih saradnji između društvenih aktera zemalja u regionu.

 

Stoga želimo da gradimo kapacitete koje će mlade osnažiti u skladu sa “anti-rumours” strategijom (istaknute u okviru programa “Interkulturalni gradovi” Saveta Evrope), čiji je cilj da se podigne svest o važnosti suprotstavljanja predrasudama i glasinama koje narušavaju i ugrožavaju pozitivne interakcije i društvenu koheziju, i koje su često zasnovane na diskriminatorskim stavovima. Posvetiti se ovom problemu u kontekstu mladih posebno je važno ukoliko želimo da prevaziđemo brojne navedene stereotipe i predrasude, i težimo očuvanju zajedničkog kulturnog prostora koji zemlje i društva regiona svakako dele, kao i izgradnji pozitivnih, konstruktivnih i otvorenih društava.

Kako?

Imajući u vidu potrebe takozvane “generacije Z”, koju karakterišu rano usvajanje digitalnih tehnologija i načina komunikacije, kao i brojne izazove sa kojima se susreću mladi u regionu Zapadnog Balkana, projekat realizujemo kroz specifičnu formu neformalnog obrazovanja, u cilju unapređenja medijske i informacione pismenosti.

 

Pored tema relevantnih za medijsku/tehnološku pismenost, posvetićemo naročitu pažnju transferu znanja i veština ključnim za savremene mlade ljude i njihovu kvalitetnu budućnost u pogledu rada (zaposlenja) i društvenih i interkulturalnih veština: timska kultura i timski rad, prezentacione veštine i javni nastup, javno zagovaranje, čitanje slike, kritičko i kreativno mišljenje i druge. Imajući u vidu situaciju nastalu nakon pandemije virusa COVID-19 učesnici/ce će imati priliku da razviju neposredne kontakte onlajn putem zajedničkog edukativnog programa ne samo među sobom, već i sa edukatorima i mentorima koji će sa njima raditi, koji će biti pažljivo odabrani imajući u vidu njihovu ulogu u čitavom procesu. Inovativni poduhvat onlajn omladinskih kampova kao i zajednički rad i ko-kreacija medijskog onlajn sadržaja doprineće međukulturnom razumevanju temeljenom na dijalogu i upoznavanju drugih kultura, čime će se dodatno doprineti umanjivanju stereotipa nastalih indirektno kao rezultat pogrešnih informacija i nedostatka medijske pismenosti.

Šta je sledeći korak?

Projekat započinjemo otvorenim pozivom za učesnike početkom jula meseca, nakon čega sledi prvi deo aktivnosti vezanih za obuku iz medijske i digitalne pismenosti. Tokom jeseni će uslediti realizacija online omladinskih kampova. Tokom trajanja kampova biće formirane radne grupe koje će u poslednjem delu projekta biti posvećene produkciji medijskog sadržaja.