Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Kurs

Bosch/DREMEL obuka

Učesnici će imati prilike da se upozanju sa Dremel programom hobi alata.

Mentorstvo

Kurs

Konstruktivističko savetovanje

Autentičan program savetovanja i koučinga za kreativce na početku svojih karijera.

7 Feb

Petak, 7. Februar

Predavanje

Kurs

Žarko bubalo

Predavanje osnivača Teams design studija.

23 Jan

Četvrtak, 23. Januar

17:30h

Predavanje

Kurs

Bildungsroman-Metaklinika: Autosugestija, teorija forme i slobodno tržište!

Predavanje Nenada Trifunovića i Lazara Bodrože, osnivača nezavisnog dizajn studija Metaklinika.

16 Jan

Četvrtak, 16. Januar

17:30h

Predavanje

Kurs

Seven Bridges Genomics

Deljenje najrelevantnijih domaćih iskustava iz polja tehnoloških startupa.

9 Jan

Četvrtak, 9. Januar

17:30h

Kurs

Komunikacijske veštine

Kurs

Canon akademija

Kurs

Beogradski suvenir

Samir Alj Failt je odrastao u Skärholmenu sedamdesetih godina prošlog veka i aktivan je kao umetnik i dizajner.

Kurs

Prezentacione veštine 2013

Pažnja će biti posvećena verbalnom nastupu autora, artikulaciji njegovih ideja ili projekta

Radionica

Kurs

Packtivity

Jednodnevna konferencija o dizajnu pakovanja koja okuplja najbolje praktičare iz oblasti  dizajna pakovanja i ambalaže.

28 Feb

Četvrtak, 28. Februar

/

Predavanje

Kurs

Otvoreni dan – coworking serbia

Predstavljanje prvog javnog programa u prostoru Nove Iskre, gostujuće predavanje predstavnika inicijative Coworking Serbia.

22 Feb

Petak, 22. Februar

/

Predavanje

Kurs

Open design now! why design cannot remain exclusive

Predstavljanje zajedničkog projekta vodećih holandskih organizacija iz domena dizajna i socijalnih inovacija.

12 May

Subota, 12. Maj

19h