Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Poseta laboratoriji 3d impuls

Poseta je deo programa <code>Design</code>.

28 Nov

Datum početka

28/11/2014

28 Nov

Datum završetka

28/11/2014

Trajanje

9 - 17 h

Jezik programa

Srpski

Programski slotovi

/

Kotizacija

500 RSD

Silabus Prijave su zatvorene

O čemu se radi?

Laboratorija 3D Impuls stimuliše inovativnost i podiže konkurentnost privrede promocijom i primenom digitalnih tehnologija za razvoj proizvoda. Laboratorija predstavlja centar koji pruža zajedničke obrazovne, konsultantske i razvojne usluge preduzećima koja pojedinačno ne bi mogla sebi da priušte primenu savremenih tehničkih dostignuća. Prošle godine, pokrenut je i projekat Nemogući dizajn u saradnji sa CPN-om.

Nakon predavanja Snežane Ćirić Kostić o laboratoriji 3D Impuls održanom u Novoj Iskri početkom novembra, studijska poseta ovom inovacionom centru u Kraljevu zakazana je za 28. novembar u formi jednodnevnog seminara posvećenog digitalnoj fabrikaciji i 3D štampi prilagođenog dizajnerima, arhitektama i preduzetnicima.

U okviru seminara biće demonstrirana tehnologija koja se koristi u okviru laboratorije, kao i analizirani 3D modeli dizajnera u kontekstu pripreme za izradu prototipa. Stoga pozivamo zainteresovane učesnike da svoje 3D modele ponesu na USB-u – pripremljene u nekom od CAD programa (*.step, *.iges, *.x_t, *.x_b, *.stl), ili u SolidWorks (*.sldprt, *.sldasm) i Catia (*.catprt, *.catasm) okruženjima – ukoliko žele da dobiju mišljenje o kompatibilnosti tih projekata sa mašinama za digitalnu fabrikaciju iz ove laboratorije.

Seminar je deo programa <code>Design</code>, čiji je cilj da se polje tehnoloških inovacija, koje tokom poslednjih 10 godina vrši ključni uticaj na razvoj kreativnih koncepata dizajnera i arhitekata širom sveta, približi kreativnim profesionalcima u Srbiji i ukaže na mogućnosti i izazove koje donosi upotreba digitalnih tehnologija u okviru procesa dizajna i razvoja projekata.

Prevoz je organizovan. Polazak je zakazan za 9 h ispred Nove Iskre u ulici Gavrila Principa, a polazak iz Kraljeva biće istog dana između 16 i 17 časova. Broj mesta je vrlo ograničen zbog uslova prevoza, te preporučujemo da se odmah prijavite ukoliko ste zainteresovani.

http://www.3dimpuls.com

Laboratorija predstavlja centar koji pruža zajedničke obrazovne, konsultantske i razvojne usluge preduzećima koja pojedinačno ne bi mogla sebi da priušte primenu savremenih tehničkih dostignuća.

Predavač

Snežana Ćirić Kostić

Mašinski inženjer

Dr Snežana Ćirić Kostić rođena je 1967. godine u Kraljevu. Mašinski fakultet u Beogradu upisala se 1985. godine, a zatim nastavila studije na odelenju ovog fakulteta u Kraljevu. Diplomirala je 1990. godine, a odmah posle diplomiranja upisala je posdiplomske studije na Mašinskom fakultetu u Beogradu, a kasnije i doktorske studije u Kraljevu. Stručno se usavršavala tokom studijskog boravka na Univerzitetu u Bolonji i studijskih putovanja u Nemačkoj i Hrvatskoj. U zvanju je docenta na Mašinskom fakultetu u Kraljevu, dok je istovremeno i osnivač i rukovodilac laboratorije 3D Impuls. Objavila je 12 radova u naučnim časopisima i 45 saopštenja na naučnim konferencijama, učestvovala u 9 nacionalnih i 4 međunarodna projekata, i bila rukovodilac projekta “IMPuls“, kojim je osnovana laboratorija 3D Impuls.

Koordinator programa

Relja Bobić

relja@novaiskra.com

00 38 (0) 11 4051 897