Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Smart Living Challenge 2015

Platforma za promociju pametnijeg življenja i koncepata održivog razvoja u urbanim sredinama.

10 Sep

Datum početka

10/09/2015

Lokacija

Nova Iskra

10 Dec

Datum završetka

10/12/2015

Trajanje

3 meseca

Jezik programa

Srpski/Engleski

Programski slotovi

/

Kotizacija

Besplatno, po prijavi

Silabus Prijave su zatvorene

O čemu se radi?

SMART LIVING CHALENGE, platforma za promociju pametnijeg življenja i koncepata održivog razvoja u urbanim sredinama predstavljena je 2014. godine kroz program radionica koje su održane u čak 27 zemalja, uključujući i Srbiju gde je u okviru programa Nove Iskre razvijena jedna od 14 pobedničkih ideja. Inicijatori programa – Švedski institut i Asocijacija švedskih inkubatora i naučnih parkova – su za ovu godinu pripremili nastavak saradnje, ovoga puta fokusirajući se na tri zemlje u kojima je SLC dao najzanimljivije rezultate – BrazilZambiju i Srbiju.

Kao i prošle godine, u fokusu će biti tri teme – EAT, MOVE i LIVE – dok će tema srpskog programa biti upravo LIVE, kroz koju se istražuju ideje za pametniju potrošnju i održive sisteme u okviru urbanih sredina, bilo da je pitanju stanovanje, javni prostor ili odgovorniji odnos prema resursima. Ove godine organizaciji se prijključuje i prestižna švedska konsultantska, inovaciona i edukativna organizacija Hyperisland (www.hyperisland.com), koja ima edukativne centre u Stokholmu, Mančesteru, Singapuru, Sao Paolu, Londonu, Karlskroni i Njujorku. Njihov predstavnik Alex Neuman biće glavni mentor multidisciplinarnog tima koji će projekat realizovati u Srbiji, a koji će biti formiran na osnovu otvorenog poziva koji je objavljen upravo danas.

U sve tri zemlje biće formiran tim od 5 do 7 članova različitih profila, koji će tokom perioda od tri meseca (10.09 – 10.12. 2015.) raditi na zajedničkom projektu.

Program Smart Living Challenge deo je aktivnosti Nove Iskre u polju zelene ekonomije, pored programa Razumeti zelenu ekonomiju, kao i projekta Zelena učionica koji će takođe biti predstavljen ove jeseni.

Članove tima očekuje aktivno učešće u radu tima, kroz saradnju sa brojnim stručnjacima iz Srbije i Švedske, kao i saradnju sa druga dva SLC tima u Riju i Lusaki.

Kome je namenjeno?

Nakon procesa selekcije koji će biti završen 10. jula, odabrani kandidati biće pozvani na intervju, nakon čega će biti utvrđen i finalni sastav tima koji sa radom počinje 1. septembra. Poziv nema ograničenja u pogledu starosti ili profesionalnog opredeljenja članova – poziv je otvoren za aktiviste, dizajnere, arhitekte, umetnike, sociologe ili istraživače, kao i zainteresovane student. Selekcija će biti vršena sa ciljem da se formira kvalitetan, motivisan i multidisciplinarni tim. Takođe poziv je otvoren za zainteresovane učesnike sa područja cele Srbije, a neophodni putni troškovi za potrebe učešća u redovnim sastancima i aktivnostima tima biće refundirani za sve potencijalne članove tima koji ne žive u Beogradu.

 

Šta dobijam?

Timu će na raspolaganju biti radni prostor u okviru Dizajn inkubatora Nova Iskra, mentorstvo Hyperisland-a i stalna podrška Nove Iskre koja će organizovati sastanke sa ekspertima, konsultantima i stakeholderima relevantnim za projekat koji će tim zajednički koncipirati i izabrati za realizaciju. Članove tima očekuje aktivno učešće u radu tima, kroz saradnju sa brojnim stručnjacima iz Srbije i Švedske, kao i saradnju sa druga dva SLC tima u Riju i Lusaki. Tri projekta koji budu rezultirali iz programa biće predstavljeni tokom COP21 konferencije u Parizu (http://www.cop21paris.org/), u decembru ove godine, UN-ovog foruma za održive inovacije i klimatske promene.

Predavači

Alex Neuman

Edukator

Radi sa vodećim institucijama koje se bave neformalnim obrazovanjem, kreativnim liderstvom i društvenim promenama. On pomaže razvoj organizacija, uobličava iskustvo učenja i pomaže kvalitetan timski rad. Od 2013. godine radi za Hyper Island kao Learning Designer i facilitator, gde koncipira i vodi kurseve koji se bave promenom, tehnologijom, kreativnošću, kulturom i biznisom.

Nana Radenkovic

Nana Radenković

Edukator i mentor u domenu preduzetništva

Jedan od suosnivača Nova Iskre, gde je od samog početka aktivno angažovana na izradi specijalno dizajniranih edukativnih programa za širu zajednicu našeg haba i šire javnosti. Nana je posvećena stvaranju posebnih obrazovnih programa s ciljem da mladima koji su u procesu iztraživanja, kao i preduzetnicima koji su na početku razvoja svog biznisa obezbedi okvir za savladavanje veština i lično i profesionalno unapređenje koja su neophodna kako bi uspeli da se prilagodimo promjenljivom tržištu rada, kao i izazovima ekonomskih i društvenih okolnosti, ne samo na lokalnom, već i na globalnom nivou.

Istoričar umetnosti, menadžer u kulturi, edukator i inicijator projekta za decu KidsPatch i suosnivač Nove Iskre, prvog kreativng haba na Balkanu. Bila je deo brojnih institucija i projekata u kulturi kako u Srbiji tako i u regionu, Evropi i Sjedinjenim američkim državama. Profesionalni angažman realizovala je u institucijama od državnog značaja poput Muzeja savremene umetnosti i Filmskog centra Srbije, a bila je i deo brojnih građanskih inicijativa, kao što je na primer Centar za kulturnu dekontaminaciju. Istovremeno bila je saradnik, urednik i menadžer programa na raznim festivalima i bijenalima kao što su: Dis-patch festival, Mikser festival, Bijenale američkih kultura i mnogih drugih. Predavač je na smeru Digitalni marketing na Fakultetu za medije i komunikaciju i deo je mentorske platforme Kreativno mentorstvo.

Koordinator programa

Nana Radenkovic

Nana Radenković

nana@novaiskra.com

00 381 (0) 11 4051 897