100 hotela Srbije

Ideja je da hotel bude potpuno povezan i uklopljen u ambijent staze. Krov hotela je aktiviran, a nagib padine je iskorišćen tako da se sa staze direktno ulazi u sobe. Na najvišem nivou, isplaniran je vidikovac sa velikom terasom, a kapacitet hotela moguće je povećavati dogradnjom niz padinu.

Grupni rad u saradnji sa Aleksandrom Raonić, Jasnom Drakulović i Milošem Raonićem.