Borut Vild

U okviru poslednjeg predavanja u ovoj godini, a u sklopu svog redovnog edukativnog programa, dizajn inkubator Nova Iskra predstavlja renomiranog grafičkog dizajnera Boruta Vilda, koji je ostvario značajn doprinos razvoju vizuelne kulture na našim prostorima, kroz učešće u brojnim umetničkim projektima, ali i edukativnim programima u Srbiji i regionu.

 

Kroz predavanje naslovljeno Jesam li išta naučio?, Vild će se osvrnuti na svoj dosadašnji rad, sa posebnim fokusom na rad sa studentima, srednjoškolcima i važne teme vezane za edukaciju kreativaca i dizajnera.

 

Borut Vild je rođen 1954. godine u Murskoj Soboti, u Sloveniji. Diplomirao na Katedri grafike Fakulteta primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu. Autor je preko pedeset vizuelnih identiteta i dizajna za nekoliko stotina publikacija, knjiga i časopisa. Bio je art direktor i dizajner Centra za savremenu umetnost Beograd, Beogradskog kruga, Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i kompanije Politika. Izlagao je na 12 samostalnih i više od 100 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Radovi su mu publikovani u uglednim domaćim i inostranim časopisima i publikacijama.

 

Jedan je od osnivača Međunarodne konferencije “Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik”, koja svakog marta okuplja najzančajnije autore regionalne, evropske i svetske dizajn scene. Sa Vesnom Pejović i Isidorom Nikolić vodi seminar dizajna u Istraživačkoj stanici Petnica. Predaje na departmanu Digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu.

 

Predavanje Boruta Vilda biće održano u četvrtak, 26. decembra sa početkom u 17.30h. Ulaz je besplatan.