Katarina Pribaković

Rođena 1983. godine. Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 2009. godine, smer Istorija i teorija arhitekture i umetnosti.

Nakon toga je sarađivala sa nekoliko arhitektonskih biroa, u zemlji i inostranstvu.

Učestvovala je u izradi arhitektonsko-urbanističkih konkursa u Srbiji, Crnoj Gori, Španiji i Poljskoj.

 

Trenutno sarađuje sa studijom Kleyweg Consulting iz Perta, Australija.