Promocija knjige "Ka jednoj ekološkoj kulturi"

U saradnji sa organizacijom Ecoist, Nova Iskra će ugostiti predavanje i promociju knjige dr. Jovana Ristića, jednog od istaknutih stručnjaka iz domena održivog razvoja, arhitektu koji je svoje interesovanje za ekologiju specijalizovao na prestižnom MIT-u. 

 

Knjiga "Ka jednoj ekološkoj kulturi" nedavno se pojavila u izdanju Službenog Glasnika. Knjiga istražuje dublje humano-ekološke uzroke sadašnje krize – sistemska međupovezanost ekonomije i tehnologije, ljudsko otuđenje, obesnaženost i beznađe – i ukazuje na jednu sveobuhvatnu viziju drugačijeg kulturnog modela, zasnovanog na održivosti, saradnji i ekološki utemeljenoj duhovnosti. Suprotstavljajući se današnjim egzistencijalnim slutnjama, ova knjiga nudi ohrabrujući pogled u budućnost. 

 

Dr. Jovan Ristić rođen je u Beogradu 1951. Diplomirao je na Arhitektosnkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom 1980-tih, uporedo sa privatnom arhitektonskom praksom, radi na većem broju individualnih i timskih istraživačkih i teorijskih projekata koji pokrivaju šire okvire arhitekture i urbanizma. Ove interese postepeno razvija u pravcu humane ekologije. 1986. godine magistrirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, u oblasti stanovanja. 1984. predaje kurs "Utopije" u okviru programa "Umetnost i Okružje" u Engleskoj. 

 

Nakon započetog doktorata u Beogradu (radni naslov bio je"Arhitektura kao utopija"), dr. Ristić odlazi u SAD, gde započinje novi doktorat iz humane ekologije na univerzitetu u Mejnu. 1998. prelazi u Boston, i od tada radi na Masačusetskom institutu za tehnologiju (MIT) kao istraživač, ko-predavač i predavač u oblasti humane ekologije na odeljenju za kognitivne nauke. Doktorat završava 2001. U međuvremenu učestvuje u mnogim projektima u oblasti humane ekologije, posebno integrativnog obrazovanja na principima održivosti i bioregionalnizma. Od 2007, Ristić predaje arhitekturu na Univerzitetu Union Nikola Tesla, kao i ekološku teoriju umetnosti na Interdisciplinarnim poslediplomskim studijama Univerziteta Umetnosti.

 

Predavanje će biti održano u četvrtak7. novembra sa početkom u 17.30 časova. Ulaz je slobodan.