Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ljudi

Nelt edukativni program

PREDUZETNIŠTVO I TEHNOLOGIJA I LIČNI RAZVOJ I NAUKA I TEORIJA I UMETNOST I IDEJE I PROJEKTNI MENADŽMENT

Godina

2015 -

Partneri

G12HUB

NELT

Projekat podržali

NELT

Koordinator projekta

Nana Radenković

Ideja

Nelt edukativni program je jednogodišnji interdisciplinarni eksperimentalni obrazovni program za studente različitih fakulteta utemeljen na principima saradnje, timskog rada, dijaloga, razmene, otvorenosti i povezivanja različitih znanja, veština i kapaciteta. Ovako dizajniran program usmeren je na osnaživanje i podršku ličnog i profesionalnog razvoja svih polaznika za stalno promenljive uslove savremenog života i poslovanja.

Zašto?

Kroz razgovore i saradnju sa studentima, ali i kroz iskustvo rada naših organizacija i kompanije NELT, shvatili smo da je mladima koji završe fakultet izuzetno teško da pronađu prvi posao, jer im je u okviru formalnog obrazovanja nedostajalo: praktični rad, znanje rada u timovima, komunikacijske veštine kao i veštine kreativnog i kritičkog mišljenja.

Od 2014. godine realizovana su ukupno tri programska ciklusa od kojih je svaki okupio preko 20 polaznika, budućih menadžera, umetnika, ekonomista, inženjera, naučnika, istraživača, aktivista, avanturista, preduzetnika, sanjara, inovatora.

Kako?

U okviru svakog od dosadašnja tri ciklusa NEP-a, 25 odabranih studenata imalo je priliku da razvija praktične veštine iz domena novih tehnologija, umetnosti, savremenih veština i preduzetništva, kao i da proširi svoje vidike u pogledu kritičkog mišljenja, timskog rada i razvoja projekata. Program je baziran na fluidnoj i dinamičnoj strukturi, mentorskom radu, direktnim susretima polaznika i renomiranih stvaralaca, praktičnim vežbama, slobodnoj diskusiji i otvorenom dijalogu o širokom spektru tema (od ekologije, umetnosti i aktivizma do razvoja komunikacionih tehnologija, IT sektora i korporativnog menadžmenta).

Šta je sledeći korak?

Emancipovani pojedinci, opremljeni znanjem i slobodom, a oslobođeni predrasuda i straha, postaju baza i motor budućih razvojnih vizija društva. Oslonjeni na ovu premisu, na već zavidni broj mladih profesionalaca koji su završili jednogodišnji Nelt edu program ali i na široku mrežu predavača, nastavljamo da razvijamo Nelt edu program sa novim programskim formatima i zanimljivim gostima.