Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

EUROPEAN CREATIVE HUBS NETWORK

MREŽA KREATIVNIH HABOVA

ZAJEDNIČKO.ORG

BORBA ZA OPŠTE DOBRO

ZENT MAGAZIN

AFIRMACIJA KRITIČKOG MIŠLJENJA

ZELENA LABORATORIJA

ODRŽIVI KONCEPTI ŽIVOTA U GRADU

FOLKK

NOVI ŽIVOT STARIH ZANATA

NIS KREATIVNI KAMP

INOVACIJE ZA ODRŽIVU BUDUĆNOST